poster

Staré pověsti české

Staré pověsti české od Aloise Jiráska přepsal pro divadelní soubor

Erben Miletín Vlastimil Peška s tím, že se držel chronologického vyprávění od Praotce Čecha po Přemysla.

Vstupné pro divadelní předplatitele zdarma