poster

KONCERT PRO TRUBKU A VARHANY

483. koncert KPH

Jiří Houdek - trubka
Daniela Valtová Kosinová - varhany

V programu zazní skladby P. J. Vejvanovského, G. F. Händela, V. Belliniho, J. Židka a další

Koncert se koná v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem.

Čestným hostem večera bude paní Jana Regalová Židková, dcera pana profesora Josefa Židka.

Vstupenky zakoupíte v divadelním předprodeji nebo na místě v den konání koncertu. Předplatitelé i zde uplatní svou abonentní vstupenku.

Jiří Houdek (nar. 1979) s hrou na trubku začínal pod vedením svého otce Mgr. Jiřího Houdka, je absolventem Konzervatoře v Praze. Studoval na pražské Akademii múzických umění, svoje vzdělání si doplnil na několika mistrovských interpretačních kurzech u nás i v zahraničí, pod vedením vynikajících pedagogů a interpretů.
V roce 1995, na jubilejním 30. ročníku mezinárodní rozhlasové soutěže „Concertino Praga“, získal nejen vynikající 1. místo mezi našimi mladými interprety, ale i 1. místo v mezinárodní soutěži. Sólisticky vystoupil s řadou našich orchestrů, např. s Pražskou komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Českým národním symfonickým orchestrem aj.
Své umění, již jako velmi mladý, zaznamenal na CD (vyd. r. 1996), kde mimo koncertů J. N. Hummela a J. Haydna uvedl také se svým otcem Vivaldiho barokní dvojkoncert. V roce 2014 byl přizván houslistkou Gabrielou Demeterovou k uvedení 2. Braniborského koncertu, jehož trubkový part patří mezi ty nejnáročnější.
Od r. 1999 zastává post 1. trumpetisty Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze a od r. 2008 působí rovněž jako 1. trumpetista orchestru Národního divadla v Praze. Pravidelně také hostuje v Seoul Philharmonic Orchestra a Solistes Européens Luxembourg.
V roce 2018 vydal své zatím poslední CD, nahrané se svým domovským orchestrem „Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu“, kde jsou zaznamenána díla barokních mistrů Františka Xavera Richtera, Leopolda Mozarta, Michaela Haydna a Jana Křtitele Nerudy.     

Daniela Valtová Kosinová je absolventkou AMU v Praze, v rámci stipendia studovala na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku. V roce 2002 získala třetí cenu a titul laureáta na Mezinárodní varhanní soutěži v Brně. V roce 2003 reprezentovala ČR na koncertě nových členských zemí EU v Madridu; v únoru 2007 debutovala sólovým recitálem v lipském Gewandhausu; v květnu téhož roku vystoupila spolu s fenomenální anglickou trumpetistkou Alison Balsom na společném recitálu v rámci Pražského jara v Rudolfinu. Od roku 2006 je členkou a vedoucí klávesových nástrojů Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Nejčastěji vystupuje se svou sestrou, mezzosopranistkou Jarmilou Kosinovou, s níž v létě 2004 podnikla malé koncertní turné v jihoafrické Namibii. Spolu s ní a s hercem Janem Potměšilem vytvořili projekt Hudba mezi slovy, který úspěšně prezentují po celé ČR. V listopadu 2014 navštívila s Českou filharmonií USA, kde měla možnost pod taktovkou Jiřího Bělohlávka hrát na varhany v newyorské Carnegie Hall. V březnu 2015 vystoupila s Českou filharmonií jako sólistka v Janáčkově Glagolské mši v koncertní síni Musikverein ve Vídni. Od útlého věku se zabývá také kompozicí.